Sestdiena, 16. Janvāris, 2021. Lida, Lidija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA "Īslīces ūdens"


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

 


 

Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 

3. Atalgojuma politikas principi

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

5. Neauditētie starpperiodu pārskati:

6. Auditēti gada pārskati:

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

8. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu  un saņēmējiem

10. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu

11. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem

12. Informācija par iepirkumiem