Sestdiena, 16. Janvāris, 2021. Lida, Lidija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA "Bauskas ūdens"


 

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
SIA "Bauskas ūdens" pamatdarbība ir ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana no klientiem Bauskas pilsētas teritorijā.

Adrese: Biržu ielā 8A, Bauska, LV-3901
 
Kases darba laiks
O-C: no 9.00-12.00; 13.00-16.00
Pirmdiena, piektdiena: kase slēgta
 
Iestādes darba laiks:
 
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena:  8.00 - 17.00
Trešdiena: 8.00 - 17.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
 
Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00
 

Norēķinu konti:

Banka: A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts nr.: LV34HABA0001402040425

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2
Konta nr.: LV61UNLA0050019557281

Imants Svētiņš
Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:

Darba laikā: 63960563; 63960565; 29458425
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015

Galvenā grāmatvede: 63960564
Klientu apkalpošanas daļa: 63960563
Personāla speciāliste-lietvede: 63960565
E-pasts: bauskasudens@bauska.lv

 

 

Izsludinām iepirkumu atklātā konkursā SIA „Bauskas ūdens” - „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2017/2/KF

Izsludināšana 07.07.2017, Iesniegšana 21.07.2017. plkst.10.00

Dokumenti pieejami,  mājas lapā: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona:  inženieris tel.63960566; e-pasts: ukt@bauskasudens.lv


13.02.2019.

Informācija Codes un Ceraukstes pagasta iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaiņām

SIA “Bauskas ūdens” informē, ka saskaņā ar Bauskas novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr.20.20.p. “Par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA “Bauskas ūdens””, sākot ar šī gada 1.aprīli SIA „Bauskas ūdens” pārņems Ceraukstes pagasta, Mūsas ciema Pūriņu, Robežu, Vārenu ielu rajonu un Codes pagasta, Jauncodes un Elektriķu ciemus, lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus pilnā apmērā. Līdz šim brīdim SIA “Bauskas ūdens”, augstāk norādītajās ielās un ciemos, sniedza tikai ūdensapgādes vai tikai kanalizācijas pakalpojumus. 

Izmaiņas, kas skar augstāk norādīto ielu klientus - ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus:

1. Tiks pielietots vienots Bauskas pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs:

      - 1 m³ ūdens - 0,86 EUR bez PVN,

      - 1 m³ kanalizācijas - 0,95 EUR bez PVN.

2. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu un MK noteikumiem Nr.174, tiks piemērotas vienotas prasības visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem.

3. Līdz š.g. 1.maijam visiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ir jānoslēdz jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumi ar SIA “Bauskas ūdens”.

Brīdinām, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt  ūdenssaimniecības pakalpojumus, ja īpašnieks tos lieto bez pakalpojuma līguma noslēgšanas.

4. Lai noslēgtu ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus, pirms tam, ir jāizstrādā robežakts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa un, iespējams, jāizņem jauni tehniskie noteikumi.

Lai nerastos lieki pārpratumi, ļoti lūdzam, visus potenciālos ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus savlaicīgi sakārtot savstarpējās līguma attiecības. Neskaidrību gadījumos, lūdzam ierasties mūsu birojā Biržu ielā 8A, Bauskā vai zvanīt uz tālruni 63960563.


Ar 01.03.2017. mainās santehnisko pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība:

Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem.

Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs, jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Iedzīvotāju ievērībai:

sekojiet mūsu pakalpojumu izcenojumiem un norēķinu kārtībai mūsu mājaslapā - http://bauskasudens.lv ;

- par visiem maksas santehniskajiem pakalpojumiem jāveic maksājums, pirms darbu uzsākšanas (avansā).

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"


SIA ”Bauskas ūdens” informē par jaunumiem norēķinu kārtībā

Rādījumu paziņošana - ērtākais un ātrākais ūdens patēriņa skaitītāju paziņošanas veids ir elektroniskā rādījuma paziņošana Klientu portālā. 

Klientiem, kuri saņem rēķinus katru mēnesi no 27. līdz 31. datumam, SIA „Bauskas ūdens” jādara zināmi aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. 

To iespējams izdarīt elektroniski Klientu portālā www.norekini.bauskasudens.lv

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, atverot Klientu portālu, nospiežot "Reģistrēties" un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums. 

Bauskā dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām.

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"